ข้อกำหนดคุณสมบัติโรงพยาบาลปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ

ดาวน์โหลด (PDF)